Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

HOA HẬU LÀ GÌ ??

Công thị Nghĩa, hoa hậu đầu tiên của Việt Nam đăng quang
ở Sài Gòn năm 1955 lúc 23 tuổi

Người đẹp Ấn Độ đã từng đoạt
vương miện hoa hậu thế giới năm 1994

I- Hỏi nhau thế có vẻ lẩn thẩn nhưng xem ra không dễ trả lời. Có người bảo hậu là vợ vua, mà vợ vua thì đẹp như hoa tức là là hoa hậu. Nghe có vẻ chí lí ? Nhưng trong thiên hạ biết đâu có người đẹp hơn vợ vua nhưng ngài không biết để chọn về làm vợ thì sao? Có điều lạ, là từ điển Hán Việt của các tác giả: Thiều Chữu, Đào Duy Anh, Nguyễn Tôn Nhan, Trần văn Chánh, Trần thị Thanh Liêm, Lý lạc Nghị và Jim Waters chỉ có từ hoa khôi, không có từ hoa hậu. Mà không có cũng phải vì ở Việt Nam ta từ hoa hậu xuất hiện lần đầu ở Sài Gòn năm 1955 do chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm tổ chức thi và người đẹp Công thị Nghĩa đoạt giải hoa hậu. Mãi đến năm 1988 báo Tiền Phong của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tổ chức thi người đẹp và Bùi Bích Phương được đăng quang Hoa Hậu. Sau đó từ hoa hậu xuất hiện nhiều trên báo chí như hoa hậu du lịch, hoa hậu áo tắm, hoa hậu áo dài, hoa hậu ảnh, hoa hậu thời trang, hoa hậu ngàn đô…

II- Hoa hậu là từ Hán Việt, để định nghĩa nó bu liệt kê ra đây các chữ “hoa” và các chữ “hậu” sau đó tiến hành “lắp ghép” và phân tích.

* Về chữ hoa:
Người Tàu có 14 chữ hoa. Để cho ngắn gọn bu chọn ra hai chữ phù hợp với câu chuyện đang bàn.
1 - 華 (hoa): Vầng sáng, trong từ vinh hoa…
2 - 花 (hoa): Hoa của cây cỏ.


* Về chữ hậu:
Người Tàu có 6 chữ hậu, bu chọn ra hai chữ.

1- 後 (hậu): Sau (thời gian). Phản nghĩa với tiên 先, tiền 前.
2- 后 (hậu) : Vua, vợ vua.

* Lắp ghép các chữ hoa và các chữ hậu ta có bốn từ “hoa hậu”như sau:
1- 華 後 (hoa hậu): Sau vầng sáng
2- 華 后 (hoa hậu): Vua (hoặc vợ vua) được vinh hoa
3- 花 後 (hoa hậu): Phía sau bông hoa
4- 花 后 (hoa hậu): Vua các loài hoa (không thể nói vợ vua của các loài hoa)


III- Trong bốn từ hoa hậu ở trên thì bu tui chọn từ hoa hậu ở mục 4 làm “đáp án” trả lời. Hoa hậu 花 后 là vua các loài hoa. Xưa nay người đẹp được ví với hoa, vậy vua của các loài hoa là người đẹp nhất trong các người đẹp. Người đăng quang hoa hậu được đội vương miện (王 冕 ).Vương miện là gì? Là mủ của vua. Vậy vua của hoa mới được đội vương miện chớ dân đen thì làm sao mà đội được thứ đó?

Hehehe …bạn nào có cách giải thích đúng hơn xin được chỉ giáo

Bulukhin

Monday, September 17, 2012 10:42:19 AM
Đọc tiếp ...