Thứ Ba, 13 tháng 11, 2012

CÔ ĐƠN


 Cô đơn là quả chín vàng
Thế gian trồng để tặng nàng tặng tôi 
Mỉm cười hai đưa chia đôi 
Nàng thương dành để cho tôi phần nhiều   

Đọc tiếp ...