Thứ Bảy, 12 tháng 12, 2015

VƯỜN TƯỢNG VŨNG TÀU.
Bến tàu cánh ngầm đi Sài Gòn


Núi nhỏ


Phó nháy bulukhin
Đọc tiếp ...

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

NGƯỢC !
Lấy ở facebook của ông Đạo diễn Sói Đồng Hoang

Văn học Dân gian có câu “vắt xôi nuốt bé lên mười, con gà be rượu nuốt người lao đao”, đấy là nói ngược cho vui, vì việc đời đâu  phải khi nào cũng xuôi mà có lúc ngược.  Và đã có ca dao ngược thì phải có tranh vẽ ngược, cụ thể là bức tranh ở facebook của ông Sói Đồng Hoang. Tranh vẽ một đoàn người đi theo hình chữ S, anh đầu đoàn mù, anh thứ 2 tin tưởng đặt hai tay vào vai anh mù, anh thứ 3 bít mắt anh anh thứ 2, anh thứ 4 bịt mắt anh thứ 3… cứ tiếp tục mãi hoài như thế cho đến hết đoàn. Suy ra thì anh sau cùng không được ai bịt mắt cho, phải lấy khăn tự bít mắt mình lại cho mù như cả tập thể đằng trước. Đấy là bu đoán, chớ bức tranh không mô tả người cuối đoàn.
    Thông thường người chỉ lối dẫn đường phải là anh sáng mắt, sáng đầu óc, sang trí tuệ, sáng tư duy, đằng này anh ta lại mù. Mù nhưng chắc là có quyền lực, hể mở miệng là mọi người phải nghe theo răm rắp, cho nên các chú  sáng mắt đành giả mù  ngoan ngoãn đi theo.
   Nhưng cái gì đã giả dối thì có ngày sẽ bị dư luận vạch trần . Bức tranh kia là lời cảnh tỉnh cho lũ người a dua. Rồi có ngày tự thấy nhục, các anh bảo nhau:  giỏi như đức Phật mà không dám nhận là người đưa đường, ngài chỉ chỉ vạch ra đường và nhắc chúng sinh tự đốt đuốc lên soi dường mà đi.
Không biết các anh có tỉnh ngộ ra được không nhỉ .
Bác họa sỹ nào đó thâm trầm thiệt


Đọc tiếp ...